Lachgasbehandeling

Lachgas heeft zich bewezen als veilige methode om angstige patiënten te kunnen behandelen. Het gebruik van lachgas geeft een licht roesje en geeft geen negatieve bijwerkingen.

Voordat de tandheelkundige behandeling wordt begonnen, zal eerst het plan voor deze behandeling met de patiënt worden besproken. De medische, emotionele en tandheelkundige kanten zullen zo goed mogelijk aan de patiënt worden uitgelegd. De patiënt heeft daarbij alle gelegenheid om vragen en ideeën in te brengen en te bespreken. Als tijdens dit gesprek wordt gekozen voor een behandeling met lachgas-sedatie, wordt eerst de hele gang van zaken uitgelegd.

De tandheelkundige behandeling verloopt verder op de normale wijze. Dit betekent dat de plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. Alleen vindt de patiënt het allemaal veel minder vervelend en kan zich beter ontspannen. Het is van groot belang voor het slagen van de sedatie en dus de behandeling, dat de patiënt continu inademt en uitademt door de neus. Als de patiënt dat niet doet, vermindert de werking van het lachgas aanzienlijk, of houdt zelfs helemaal op. Om te voorkomen dat het lachgas in de behandelkamer van de tandarts terechtkomt, zal de patiënt dus ook alleen door de neus moeten uitademen. Via de uitademslang en de afzuigslang wordt het ongebruikte lachgas dan weggezogen.

Het eerste gevoel kan wat onwennig en vreemd zijn, maar na een paar minuten verandert dat in een aangenaam, warm, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van een beetje dronken zijn: een prettig loom gevoel en een beetje afwezig. Het komt ook wel eens voor, dat iemand het een onprettig gevoel vindt. In overleg met de tandarts zal dan gekozen kunnen worden voor een voorzichtige herhaling van de introductie op een ander moment. Als de patiënt bijvoorbeeld wat minder gespannen is. Lachgas op deze wijze gebruikt (lage concentraties en korte behandelingen van meestal niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid.

De lachgas-sedatie wordt afgesloten met het gedurende ongeveer vijf minuten inademen van zuivere zuurstof. Een groot voordeel van lachgas-sedatie is dat wanneer het inademen van lachgas wordt gestopt, de werking ervan na 5 tot 10 minuten is afgelopen en dat er vrijwel in alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn.