Afspraken maken, annuleren en niet nagekomen afspraken

Huisregels:

Voor een goede werking van een praktijk zijn huisregels van belang. De huisregels van Tandzorgpraktijk Nieuw Crooswijk kunt u op deze pagina vinden en hebben onder andere betrekking op het maken en nakomen van afspraken en het betalen van uw rekening.

Afspraken maken:

Na een bezoek aan een tandarts/mondhygiënist is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag t/m vrijdag van 8:00 – 12:00 en 13:00 – 16:30 op ons telefoonnummer: 010-4110040. Voor spoedeisende gevallen buiten deze uren en in het weekeinde kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst.

Nakomen van afspraken:

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 48 uur te voren, binnen onze werktijden, door te geven. Zo niet dan zijn we genoodzaakt kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. (EMC tel: 0104552155).

Wij hanteren het tarief van €20 per 10 minuten.