Betalingen

Nota’s:

Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Fa-med overgedragen. Fa-med heeft met bijna alle Nederlandse zorgverzekeringen een overeenkomst afgesloten. Fa-med zal zorg dragen voor al uw nota’s en als u aanvullend verzekerd bent, zal Fa-med de rechtmatige vergoedingen met uw zorgverzekering verrekenen. U hoeft zelf geen nota meer te versturen!

Ontvangt u toch een (rest)nota dan dient u deze aan Fa-med over te maken. Patiënten van andere tandartsen, die niet bij ons ingeschreven staan, bijvoorbeeld tijdens weekenddiensten of spoeddiensten dienen na de behandeling af te rekenen.

Betaling van uw nota:

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Fa-med is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Fa-med een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. 

Verhuizen:

Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan Tandzorgpraktijk Nieuw Crooswijk, aan uw zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.